Sunday, September 12, 2010

# 49 MasaQM: Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. ~ Samuel Johnson

No comments: