Wednesday, September 1, 2010

# 3


QM: Manusia bukanlah malas tetapi mempunyai matlamat yang mati

No comments: